Категория: Проза

или приказка за движението Живял някога в едно далечно кралство…

Живяла някога една много нещастна принцеса. Защо била нещастна ли?…

Имало едно време един цар, който имал четирима сина. Царицата…

Преди много, много години, когато животът в нашата Вселена тепърва…

Пол изтича по стълбите до втория етаж на хотела. Лесно…